Skriv ut
Slangläggare GS D-9

Farm Mac Agro har slutit avtal med ett antal kommersiella spannmålsanläggningar i syfte att lägga mer än 20.000 ton spannmål i slang under juli och augusti 2015. Arbetet kommer att utföras dels med egen personal, dels med inhyrd personal och vissa inhyrda maskiner.

 

Arbetet sker löpande och delar av utrustningen kommer att vara ambullerande med med radie av ca 500 km från företagets verksamhetsort. I huvudsak handlar det om hantering av lätt fuktig foderspannmål intill foderanläggningar men i viss utsträckning även om torkad brödvete och andra varor.

Våra kunder styr helt och hållet uttagstidpunkt själva.

”Det blir en utmaning att sköta detta parallellt med att vi själva ska skörda 1200 ha på vår egen mark, erfarenheterna från 2014 är dock goda och vi hoppas kunna få hjälp av flera av de bra samarbetspartners som ställde upp då”, berättar John Nicander, driftsansvarig på Halmstadgården. För ändamålet har ytterligare specialmaskienr köpts in för att hantera de ganska omfattande flödena som gäller under en kort period.