Ny gårdsplan på Halmstadgården

;Äntligen är en ny gårdsplan på plats – 2.000 m2 med betongsten har nu blivit lagd för att underlätta spannmålsmottagning och logistik av maskiner och försäljning på Halmstadgården. Vi är tacksamma att Whaxta AB är beredda att göra denna framtidssatsning. Entreprenörerna har gjort ett fint jobb och arbetet har rullar på snabbt och utan större komplikationer. Kulverten är också nylagd och i samband med projektet har även Whaxta målat hus samt kommer att dra in vattenledningar inomhus till avloppen för att minska vattenmängderna kring byggnaderna.

gårdsplan på Halmstadgården