Så var 750 ha höstvete sådd föruttom 256 ha raps. Totalt är 83 procent av arealen höstsådd. Vi har inför 2015 satsat på de beprövade vetesorterna Ellvis, Julius samt en mindre andel med Mariboss. Stora delar av rapsen är sådd med hybridsorter men även en del areal med en linjesort.

Vädret och förutsättningarna har varit fantastiska och teamet har gjort ett fantastiskt arbete med att skapa de allra bästa förutsättningarna för 2015. Rapsen kommer bra liksom den först sådda veten. Det har varit en del problem med sniglar liksom rapsjordloppor samt någon mista av den stallgödsel som körts ut innan sådd (vilket åtgärdats med kompletteringsgiva av mineralgödsel).

Nu väntar betupptagning, genomgång av maskiner inför vårbruket, en del byggnadsunderhåll, en del gödsling och sprutning. Under hösten har vi relativt stora åtaganden med uttagning av slang runtomkring i Sverige så sysslolösa lär vi inte vara! Sedan ska vi också finna köpare för spannmål i lager. Men en bättre höst än denna med bra skördeförhållanden, tidig sådd och bra såbädd har vi inte haft på länge!