Det ska vara roligt på jobbet och alla ska trivas, få utvecklas och få satsa på det som de är duktiga på. Ingen organisation är starkare än den svagaste länken. Därför har vi valt en enkel organisation. John Nicander ansvarar för driften vid Halmstad- och Tarstadgården alltmedan Mikael Nilsson ansvarar för driften vid Alfahill, Rågård och Hällstorp. Övergripande ansvar för hela verksamheten har Per Christerson som också ansvarar för administrationen tillsammans med Assarssons Ekonomitjänst som sköter bokföringen.

Personalen är vår viktigaste resurs. Fem fast anställda på jordbruket, Mikael Nilsson, John Nicander, Magnus Sköld, Albin Mikkelsen och Andreas Erichson, står för huvuddelen av arbetet. Farm Mac ABs mekaniker Kestas Pakalnis, går in vid behov liksom Per Christerson och Krister Wiengren. Eftersom vi fått allt mer externa jobb finns numera även Egidijus Pakalnis och Emil Jensén med oss under vissa av årets perioder.

John Nicander Mikael Nilsson Magnus Sköld Albin Mikkelsen  Andreas Erichson Kestutis Pakalnis