Organiska gödselmedel och kalk

Vi har ingen egen utrustning för spridning, transport eller myllning av stallgödsel. Dessa tjänster hyr vi in från duktiga entreprenörer. Blandning och ”spetsning” av organiska gödselmedel gör vi helt själva, bl.a. via tillsättning av inköpt fosforsyralöslighet och urea som är restprodukter från fiskeindustrin.

Under år 2014 har vi spridit ut 1700 ton kycklinggödsel, 1800 m3 biogasrester samt 1500 ton kalk. Vi söker med ljus och lykta efter leverantörer av kostnadseffektiva organiska gödselmedel. Har du något att erbjuda, kontakta gärna Per Christerson på 070-321 62 62 för en förutsättningslös diskussion.