Skriv ut
Jordbearbetning

Vi tillämpar både ett plöjningsfritt och ett konventionellt system. Plöjning sker med en frontmonterad 3:a kompletterat med en bakmonterad 4:a Överums växelplog. Vi strävar efter att plöja allt grundare. Framförallt plöjer vi efter och före sockerbetor samt på stenfriare arealer inför andra- och tredjeårsvete, alltmedan vi innan och efter raps kultiverar en gång med en Väderstad 5,0 m Cultus och vårbearbetar med en en Väderstad Carrier CR925 som vi också sår rapsen med hjälp av en biodrill sålåda på hösten. På den plöjda marken harvar vi med en Väderstad 9 m NZA eller vid bra förhållanden med vår Carrier.

Risken för svampsjukdomar samt möjligheten till grundare plöjning gör plogen fortsatt välanvänd. Efter att tidigare provat att odla helt utan plog, har vi åter tagit plogen till heders igen på en del av arealen. Vi har också införskaffat en mindre Agrisem alvluckrare så vi kan djupbearbeta ytor med markpackning eller med mindre dräneringsproblem. Framförallt vändtegarna plågas av kultivatorernas tunga packningsrullar och vi tror att vi framledes kommer att få alvluckra dessa regelbundet i växtföljden för att minska markskadorna.