Maskiner är redskap för att kunna bedriva jordbruk

Maskiner är bara redskap för att kunna bedriva jordbruk – om ändock så fantastiskt roliga! Bolagets maskinpark är modern och även om vissa maskiner är äldre – välhållen. Delar är inköpta nya, andra begagnade, vissa i landet, vissa importerade, vissa har gått många timmar, andra få. Och självklart använder vi många maskiner som Farm Mac säljer, dels för att verkligen kunna testa ut maskinerna som företaget utvecklar, men även för att de i många fall är de bästa och mest kostnadseffektiva maskinerna som finns på marknaden.

John Deere

Vi har i princip fem traktorer:

1 × Challenger MT845B inkl Trimble CFX 750 Autopilot (420 hk)

1 × John Deere 8360R inkl Green Star (400 hk)

1 × John Deere 7930 inkl Green Star (230 hk)

1 × John Deere 7230 inkl Green Star (250 hk)

1 × John Deere 6920 inkl Green Star (155 hk)

Vi disponerar också någon mindre traktor för bl.a. sådd av betor liksom en John Deere 7430 med lastare som i huvudsak går som demotraktor för Farm Macs maskinvisningar. Vi har en JCB416 lastmaskin. Under vintern 2014/15 planeras att byta en traktor samt även ersätta en gammal Volvo 4200 med en modernare lastmaskin, ev. i samarbete med annan part.

Läs mer: Traktorer

Sådd och etablering

Efter plöjning och jordbearbetning sker sådden med en 8 meters Väderstad Rapid RDA800S (ej kombi) samt den gamla trotjänaren Överrum Tive (8 m). I princip all mark ringvältas med en Väderstad Rexius RS1230 eller den äldre 12 m Vamo välten. Matning av såmaskinerna sker med en Grain Saver – överlastningsvagn i huvudsak. Vi har även en äldre lågbyggd skruvvagn för detta ändamål. Sockerbetorna sås med en 18-raders Kverneland betsättare. I viss utsträckning radhackar vi betorna med en äldre självgående bethacka, en sk. museirelik.

Läs mer: Sådd och etablering

Tröskor

Två Claas tröskor - Claas 750TT (med band) och en Claas Lexion 600 –båda på 30’’ sköter skörden och matar en Grain Saver 24.5 m3  överlastningsvagn. Spannmålen transporteras till en av våra två torkanläggningar antingen med ett gammalt vagnsekipage från Håkantorp eller två Krampe vagnar på ca 30m3. Betupptagning sker med en äldre Kleine 6 raders betupptagare samt anpassad följevagn Krampe.

Läs mer: Tröskor

Växtskydd och gödning

Växtskyddet sprids med en Lindus 7.000 l samt en John Deere 832, 3.400 l, båda 24 m. Tanken är att dessa på sikt ska ersättas med en 36 m självgående spruta med automatisk delavstängning. Påfyllning av sprutor sker antingen i fält – vattnet transporteras ut med ett vattentransportsläp med låsbara förråd för växtskydd, eller i ett spruthus där uppsamlingen är kopplad till en gödselbrunn. Sprutorna funktionstestas årligen och är fullt utrustade med färskvattentank, spolmunstycken mm för att kunna sköljas av i fält.

Läs mer: Växtskydd och gödning

Jordbearbetning

Vi tillämpar både ett plöjningsfritt och ett konventionellt system. Plöjning sker med en frontmonterad 3:a kompletterat med en bakmonterad 4:a Överums växelplog. Vi strävar efter att plöja allt grundare. Framförallt plöjer vi efter och före sockerbetor samt på stenfriare arealer inför andra- och tredjeårsvete, alltmedan vi innan och efter raps kultiverar en gång med en Väderstad 5,0 m Cultus och vårbearbetar med en en Väderstad Carrier CR925 som vi också sår rapsen med hjälp av en biodrill sålåda på hösten. På den plöjda marken harvar vi med en Väderstad 9 m NZA eller vid bra förhållanden med vår Carrier.

Läs mer: Jordbearbetning

Organiska gödselmedel och kalk

Vi har ingen egen utrustning för spridning, transport eller myllning av stallgödsel. Dessa tjänster hyr vi in från duktiga entreprenörer. Blandning och ”spetsning” av organiska gödselmedel gör vi helt själva, bl.a. via tillsättning av inköpt fosforsyralöslighet och urea som är restprodukter från fiskeindustrin.

Läs mer: Organiska gödselmedel och kalk