Skriv ut

Kompletta skötseluppdrag utföres där vi tar ansvar för planering, EU-stöds sökning, genomgång av dränering och markkatering som grund för ett komplett skötselkontrakt med fasta hektarkostnader för i princip samtliga arbeten. Delar sker i samråd med HIR för bästa produktionsnetto för dig som markägare. En viktig del i vårt åtagande handlar om optimering av driftsnetto för dig som markägare. Vi kan också åta oss lagring och hantering av spannmål samt ta ansvar för försäljning eller prissäkring av spannmål och raps. Kontakta Per Christerson på 070-321 62 62 för ytterligare information. Alla diskussioner sker med full diskretion.

Skötselkontrakt kan också omfattar såväl byggnadsunderhåll som parkskötsel. Vi arbetar företrädesvis inom Helsingborg, Landskrona, Svalöv och Eslövs områdena.