Tröskning

Tröskning sköts med en eller flera tröskor, överlastningsvagn och vi kan också åta oss den vidare logistiken med vagnar eller lastbil. Kostnaderna ligger på 900 kr/ha för tröskning, 650 kr/h för logistiklösning med traktor och vagn och enligt taxa för lastbil. Andra upplägg kan diskuteras. För vidare information, kontakta John Nicander på 073-918 53 76.

Claas tröskor Claas tröskor Claas tröskor