höstraps

Vi erbjuder oss att sköta er rapssådd med en kombination av en djupkörning med kultus, följt av sådd med en carrier utrustad med den senaste versionen av biodrill (även hybridutsäde). De senaste åren har visat att detta är den säkraste modellen för att kostnadseffektiv etablera en sund och stark höstraps. Vi kan också ordna med förmedling av höns- och kycklinggödsel för att ytterligare stärka höstrapsen och ge en god uppkomst. Vi arbetar med 9 m arbetsbredd och rejäla traktorer vilket borgar för att vi kan genomföra sådden snabbt under en kort tidsperiod direkt efter tröskning av föregående gröda. Pris från 700 kr/ha. Kontakta John Nicander på 073-918 53 76 för ytterligare information.