Vi disponerar ett par behållare för lagring av flytande organiska gödselmedel liksom större plattor för lagring av fasta gödselslag. Det gör oss extremt flexibla i mottagningskapacitet, löpande under året.