Vi har tillgång till två torkar och omfattande lagringskapacitet. Den ena torken är gaseldad och den andra värms med halmpanna. Vi kan lagra ca 14.000 ton inomhus och kan komplettera ytterligare lagring med slangar kring byggnader. Utlastning är rationell från antingen planlager eller stora utlastningsfickor. Merparten av lagringsutrymmena i planlager är försedda med kylanordningar och vi kan därför ventilera spannmålen löpande för att bibehålla kvaliteten. Vi åtar oss gärna legotorkning- och lagring.