Verkstad

Vi har tillgång till två välutrustade verkstäder men gör också en del service mobilt i fält. Verkstäderna är uppvärmda och är så rymligt tilltagna att vi kan åta oss legoarbeten och legoservice åt andra.