Egen rens- och betningsanläggning

Vi har tillgång till en egen rens- och betningsanläggning, vilket innebär stora besparingar för oss och att vi alltid garanteras utsäde av hög kvalitet och god grobarhet. Kapaciteten är stor och vi kan gärna åta oss legoarbete. Självklart betalar vi växtförädlarrätten för vårt egenproducerade utsäde.