Maskiner är redskap för att kunna bedriva jordbruk

Maskiner är bara redskap för att kunna bedriva jordbruk – om ändock så fantastiskt roliga! Bolagets maskinpark är modern och även om vissa maskiner är äldre – välhållen. Delar är inköpta nya, andra begagnade, vissa i landet, vissa importerade, vissa har gått många timmar, andra få. Och självklart använder vi många maskiner som Farm Mac säljer, dels för att verkligen kunna testa ut maskinerna som företaget utvecklar, men även för att de i många fall är de bästa och mest kostnadseffektiva maskinerna som finns på marknaden.

Traktorer

Vi har i princip fem traktorer:

1 × Challenger MT845B inkl Trimble CFX 750 Autopilot (420 hk)

1 × John Deere 8360R inkl Green Star (400 hk)

1 × John Deere 7930 inkl Green Star (230 hk)

1 × John Deere 7230 inkl Green Star (250 hk)

1 × John Deere 6920 inkl Green Star (155 hk)

Vi disponerar också någon mindre traktor för bl.a. sådd av betor liksom en John Deere 7430 med lastare som i huvudsak går som demotraktor för Farm Macs maskinvisningar. Vi har en JCB416 lastmaskin liksom en äldre Volvo 4200.

Tröskor

Två Claas tröskor - Claas 750TT (med band) och en Claas Lexion 600 –båda på 30’’ sköter skörden och matar en Grain Saver 24.5 m3  överlastningsvagn. Spannmålen transporteras till en av våra två torkanläggningar antingen med ett gammalt vagnsekipage från Håkantorp eller två Krampe vagnar på ca 30m3. Betupptagning sker med en äldre Kleine 6 raders betupptagare samt anpassad följevagn Krampe.

Jordbearbetning

Vi tillämpar både ett plöjningsfritt och ett konventionellt system. Plöjning sker med en frontmonterad 3:a kompletterat med en bakmonterad 4:a Överums växelplog. Vi strävar efter att plöja allt grundare. Framförallt plöjer vi efter och före sockerbetor samt på stenfriare arealer inför all andraårsvete, alltmedan vi innan och efter raps kultiverar en gång med en Väderstad 5,0 m Cultus och vårbearbetar med en en Väderstad Carrier CR925 som vi också sår rapsen med hjälp av en biodrill sålåda på hösten. Vi har också en äldre Cultus 4,20 som får hoppa in och hjälpa till under brådare perioder. På den plöjda marken harvar vi med en Väderstad 9 m NZA eller vid bra förhållanden med vår Carrier.

Risken för svampsjukdomar samt möjligheten till grundare plöjning gör plogen fortsatt välanvänd. Efter att tidigare provat att odla helt utan plog, har vi åter tagit plogen till heders igen på en del av arealen. Vi har också införskaffat en mindre Agrisem alvluckrare så vi kan djupbearbeta ytor med markpackning eller med mindre dräneringsproblem. Framförallt vändtegarna plågas av kultivatorernas tunga packningsrullar och vi tror att vi framledes kommer att få alvluckra dessa regelbundet i växtföljden för att minska markskadorna.

Sådd och etablering

Efter plöjning och jordbearbetning sker sådden med en 8 meters Väderstad Rapid RDA800S (ej kombi) samt den gamla trotjänaren Överrum Tive (8 m). I princip all mark ringvältas med vår Väderstad Rexius RS1230 eller den äldre 12 m Vamo välten. Matning av såmaskinerna sker med vår Grain Saver – överlastningsvagn i huvudsak. Sockerbetorna sås med en 18-raders Kverneland betsättare. I viss utsträckning radhackar vi betorna med en äldre självgående bethacka, en sk. museirelik.

Växtskydd och gödning

Växtskyddet sprids med en Lindus 7.000 l samt en John Deere 832, 3.400 l, båda 24 m. Tanken är att dessa på sikt ska ersättas med en 36 m självgående spruta med automatisk delavstängning. Påfyllning av sprutor sker antingen i fält – vattnet transporteras ut med ett vattentransportsläp med låsbara förråd för växtskydd, eller i ett spruthus där uppsamlingen är kopplad till en gödselbrunn. Sprutorna funktionstestas årligen och är fullt utrustade med färskvattentank, spolmunstycken mm för att kunna sköljas av i fält.

Ännu så länge har vi två gödningsslungor, dels en Rauch 4000 l inkl vågceller och GPS Sprayer Pro samt en Bogballe E3000 med vågceller. När vi köper gödning i storsäck, matar vi gödningsspridarna med lastmaskin, kan vi få tag i gödning i bulk matar vi den med överlastningsvagnen.

Organiska gödselmedel och kalk

Vi har ingen egen utrustning för spridning, transport eller myllning av stallgödsel. Dessa tjänster hyr vi in från duktiga entreprenörer. Blandning och ”spetsning” av organiska gödselmedel gör vi helt själva, bl.a. via tillsättning av inköpt fosforsyralöslighet och urea som är restprodukter från fiskeindustrin.